Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolánk története

A tanításról…

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,

Hogy felébredjen tudásvágya,

Megismerje a jól végzett munka örömét,

Megízlelje az alkotás izgalmát,

Megtanulja szeretni, amit csinál,

És megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(dr. Szent- Györgyi Albert)

 

Csepeli Kossuth utcai III. körzeti állami elemi iskola: ez a felirat fogadta a reggeli csengetésre igyekvő diákokat iskolánk első tanévében, 1929/1930-ban. Az 1928-ban alapított népiskola akkoriban hatosztályos elemiként működött, amelyben hat fiú-, öt leány-, egy vegyes osztályt tanított a tizenkét fős tantestület, Péntek Gusztáv igazgatásával.

A mai órarend ismerős tárgyait az 1930-as évektől tanulták a diákok. Számolást, magyar nyelvet, helyesírást, fogalmazást tanultak a három részre osztott félévben. A ma megszokott két féléves iskolaév az 1943/1944-es tanévtől működik. Egy évre rá minden diák számára egyenlő képzést nyújtó nyolcosztályos rendszer jött létre, a tankötelezettséget pedig tizenkettőről tizennégy évre emelték.

A nagy fordulat azonban 1950-ben következett be. A Kossuth Lajos utcát – s így az iskolát is- Ligeti Károly (1890-1919) újságíró-költőről nevezték el. A tanítás 1967-ig két épületben folyt. A névadó utca 40. száma alatt tanult az alsó tagozat, míg a felső a Táncsics Mihály utca 84. szám alatt koptatta a padokat. Addig minden diák örült, ha egyest vitt haza, és rettegett szülei haragjától, ha ötöst kapott. A századfelezőn azonban az értékelési rendszer jegyeit megfordították, így a kis nebulóknak immár az ötösért kellett hajtaniuk, és az egyest görbíteniük.

Az új név mellé 1972-ben új épületet is kapott az intézmény: ekkor költözött át mai helyére. Az első szaktantermek is elkészültek 1976-1979-re. S, hogy a névadások sora bővüljön, 1994. június 6-án iskolánk Lajtha László (1892-1963) zenepedagógus nevét vette fel.

 

Múltunkat nem feledve, jövőnket kovácsolva tanítunk a jelenben. Rendületlenül tudva, hogy- ahogy az elmúlt nyolcvanöt évben – a következő években, évtizedekben is gyermekközpontú, szakpedagógiai és – nevelési elveken alapuló, kollegiális intézmény lesz iskolánk szinonimája.