Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolánk bemutatkozása

Iskolánkban 1972 óta folyik ének-zene tagozatos képzés.
Aranyokleveles minősítésű énekkarunk nagy hagyományokkal rendelkezik. A család igénye szerint a hangszeres oktatás helyben történik a kerületi Farsang Árpád Zeneiskola irányításával.

Első osztályban tanítóink gyermekközpontú, játékos és kipróbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, a tanulók egyéni tempójához és képességeihez igazodva biztos olvasási, írási, számolási készségeket alakítanak ki.

Nevelési feladatunk az iskola arculatának megfelelően a sokoldalú személyiség kialakítása, az általános emberi értékek továbbadása.

Az emeltszintű énekoktatás évfolyamonként csoportbontásban történik, a dalokat tanulóink angol nyelven is tanulják. A mindennapos testnevelés óra keretében diplomás táncpedagógus tart foglalkozásokat.

Különleges szolgáltatásunk az angol nyelv oktatása 1. osztálytól, kis csoportban.
Ötödik osztálytól bontott csoportokban folyik a matematika és a számítástechnika oktatása.
A lassabban haladók korrepetáláson, felzárkóztatáson kapnak segítséget. A tehetséges tanulókat differenciált foglalkozásokon készítjük fel szaktárgyi versenyekre és a középiskolai felvételire.
Speciális egészségnevelési szolgáltatásaink: fejlesztő pedagógus, pszichológus, iskolaorvos, védőnő.

Iskolánk minden jelentkező számára étkezési lehetőséget, tartalmas napközi ellátást biztosít.
Délutánonként a gyerekek kézműves, informatika és sport szakkörök közül választhatnak hasznos szabadidő-eltöltést. Színes diákéletünket a jól működő diákönkormányzat szervezi. Tanulóinknak minden évben osztálykirándulásokat szervezünk.

2020-ban csatlakoztunk a Bozsik programhoz, melynek fő célkitűzése a gyerekek futball iránti érdeklődésének kiaknázása. Ennek érdekében tanulóink délután heti kétszer 2 órában ingyenes edzésen vehetnek részt, melyet a délelőtti testnevelés órák keretében alapozunk meg.

Iskolánkban hitoktatáson is részt vehetnek a tanulók, a 2023-as tanévtől kezdődően iskolalelkész is segíti a gyermekek lelki fejlődését.

Programjainkról bővebb tájékoztatást a +36-20-575-0400 telefonszámon, valamint a titkarsag@lajthalaszlo.hu e-mail címen kaphatnak.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!